Privacy Policy

Tämä viesti päivitettiin 2024-02-06

Briox Connectin tietosuojaseloste

Versio 1.0


Briox Connect -markkinapaikka on luotu ja kehitetty parantamaan mikroyrittäjien ja kirjanpitäjien välisiä yhteyksiä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja, kun käytät digitaalisia ratkaisujamme.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelystä vastaa Briox AB (jäljempänä "Briox"), Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö, org. no.556802-6891.

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tavoitat meidät osoitteesta: connect@briox.com. Voit lähestyä meitä esimerkiksi, jos haluat käyttää yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi.

Rekisteröidyn oikeudet

Brioxin palveluiden rekisteröityneenä käyttäjänä sinulla on monia oikeuksia, jotka sinun on hyvä tietää. Sinulla on oikeus pyytää kerran vuodessa maksutonta rekisteriotetta, josta käy ilmi kaikki sinusta rekisteröidyt tiedot. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus myös henkilötietojen lataamiseen palvelusta. Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaistua ja rajoittaa henkilötietojen käyttöä kunnes ne on korjattu. Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi, mutta henkilötietojen poistaminen ei voi tapahtua jos se vaatii sopimuksen täyttämistä tai jos suomalainen tai eurooppalainen laki, tuomioistuin- tai viranomaispäätös sanoo jotain muuta, sekä jos se perustuu edunvertailuun. Jos arvelet, että päteviä ei syitä ole tai että edunvertailu on väärä, sinulla on oikeus viedä asia käsittelyyn Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Toivomme, että otat ensin yhteyttä meihin, jotta meillä on mahdollisuus yrittää korjata mahdolliset ongelmat. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, tavoitat meidät osoitteesta: connect@briox.com.

Briox Connect -palvelu

Käyttäjäryhmät

Briox Connect on kehitetty useiden eri käyttäjäryhmien käyttöön:

 • "Kirjanpitäjä" (joka luo tilin ja profiilin) on henkilö, jonka pääasiallinen ammatti on kirjanpito ja joka haluaa tavoittaa pienyrityksiä palveluillaan.
 • "Yrittäjät" ovat pääasiassa pienyritysten omistajia, jotka haluavat löytää, vertailla ja ottaa yhteyttä yksittäisiin kirjanpitäjiin.

Seuraavassa kuvaamme Brioxin eri käyttötarkoituksia henkilötietojen osalta Briox Connectissa:

 • Viestintä ja tietojen lähettäminen Kirjanpitäjille tarkoitetulla palvelu- ja tuotemarkkinapaikalla.
 • Yhteydenottolomake, jolla Yrittäjät voivat ottaa yhteyttä Kirjanpitäjiin.
 • Arvostelut
 • Turvatoimet
 • Uutiskirjeet ja markkinointi
 • Käyttö kehittämiseen ja analysointiin
 • Säilytys ja poistaminen
 • Sähköpostin hallinta
 • Sosiaalinen media
 • Oikeudellisten vaateiden hallinta
 • Vastaanottajat
 • Verkkosivusto

Viestintä ja tietojen lähettäminen Kirjanpitäjille tarkoitetulla palvelu- ja tuotemarkkinapaikalla.

Briox on kehittänyt Briox Connect -palvelun mikroyrittäjien ja kirjanpitäjien välisten yhteyksien parantamiseksi ja liikesuhteiden luomiseksi. Monien Yrittäjien on vaikea saada yhteyttä sopivaan Kirjanpitäjään, kun he etsivät tietoa verkossa. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi palvelu tarjoaa Yrittäjille ilmaisen mahdollisuuden etsiä, vertailla ja ottaa yhteyttä kirjanpitäjiin.


Kun rekisteröit tilin julkaistaksesi profiilin Briox Connectissa Kirjanpitäjänä, on pakollista antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös halutessasi lisätä lisätietoja, kuten työpaikan ja toiminta-alueen, henkilötiedot, valokuvan, ammattinimikkeen, tarjoamasi palvelut ja kokemuksesi. Kaikki nämä tiedot sekä sinun ja Yrittäjän että sinun ja Brioxin välinen viestintä, tekniset tiedot sähköposti- ja verkkovuorovaikutuksistasi, IP-osoitteesi ja selainasetuksesi päätyvät Brioxin käsiteltäviksi. Tilin voi luoda sen jälkeen, kun olet hyväksynyt käyttöehtomme ja lukenut tämän tietosuojailmoituksen.


Kun Yrittäjä ottaa sinuun yhteyttä, saat ilmoituksen kirjautuneena. Palvelussa voit vastata yhteydenottopyyntöön, ja kun teet niin, Yrittäjälle luodaan sähköpostiviesti, jossa on vastauksesi ja sähköpostiosoitteesi. Tämän jälkeen voitte jatkaa yhteydenpitoa itse.


Yllä mainittujen tietojen käsittely on tarpeen, jotta palvelu voi täyttää tarpeesi kehittää ja ylläpitää liikesuhteita uusien ja nykyisten Yrittäjien kanssa. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. Etujen tasapainottamisessa olemme ottaneet huomioon, että Briox Connect on luotu helpottamaan Yrittäjien mahdollisuuksia löytää toimijoita kirjanpitoon. Meillä on hyvä syy uskoa, että palvelusta on myönteistä apua sekä Kirjanpitäjille että Yrittäjille, sillä juuri ihmiset, jotka haluavat löytää toisensa ja luoda liikesuhteen, ovat päättäneet käyttää palvelua. Briox Connect ei käsittele erityisen yksityisyydensuojan kannalta arkaluonteisia henkilötietoja, vaan ainoastaan sellaisia, jotka liittyvät liiketoimintaan.


On mahdollista rekisteröidä tietoja, jotka liittyvät tarkempaan kuvaukseen sinusta Kirjanpitäjänä, jotta Yrittäjien ja muiden käyttäjien olisi helpompi päättää, mihin Kirjanpitäjään on syytä ottaa yhteyttä. Antamalla lisätietoja sinusta, kaikille käyttäjille voi olla selvempää, mitä tarjoat ja millainen kokemus sinulla on alalta. Briox Connect tarjoaa sinulle Kirjanpitäjänä mahdollisuuden rekisteröidä juuri ne tiedot, joita Yrittäjät tarvitsevat, jotta he ovat kiinnostuneita ottamaan sinuun yhteyttä. Jos haluat tietää lisää siitä, miten teimme tämän intressitasapainon, voit ottaa meihin yhteyttä.


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, mutta henkilötiedot, jotka eivät ole enää merkityksellisiä, poistetaan usein tai kun ilmoitat, että et halua, että sinuun otetaan yhteyttä, tai haluat muuten poistaa tietosi.


Briox Connectiin ei saa rekisteröidä arkaluonteisia henkilötietoja, mikä sisältyy käyttäjien hyväksymiin käyttöehtoihin. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat tiedot, joista käy ilmi etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiyhdistyksen jäsenyys, geneettiset tiedot, biometriset tiedot, terveyttä koskevat tiedot tai tiedot, jotka koskevat luonnollisen henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista.


Henkilötietojesi vastaanottajia ovat Yrittäjät ja Briox, palveluntarjoajamme ja sähköpostipalveluntarjoajamme sekä muut mahdolliset relevantit tahot, mikäli se on tarpeen lakisääteisten tai sääntelyvaatimusten noudattamiseksi, Brioxin oikeudellisten etujen suojaamiseksi tai petosten ja muiden turvallisuus- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai niistä varoittamiseksi. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Kaikkia henkilötietoja käsitellään EU:n/ETA:n alueella, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Yhteydenottolomake, jolla yrittäjät voivat ottaa yhteyttä kirjanpitäjiin

Kun sinä Yrittäjänä haluat ottaa yhteyttä Kirjanpitäjään, sinun on pakko antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös valita erilaisia palveluja ja ilmoittaa vapaassa tekstikentässä muita haluamiasi asioita. Briox käsittelee näitä tietoja sekä sinun ja kirjanpitäjien sekä sinun ja Brioxin välistä viestinvaihtoa, teknisiä tietoja siitä, miten olet ollut vuorovaikutuksessa sähköpostin ja verkon kautta, sekä IP-osoitetta ja selaimen asetuksia. Kun otat yhteyttä Kirjanpitäjään, Kirjanpitäjälle lähetetään sähköpostiviesti. Jos kirjanpitäjä päättää vastata yhteydenottopyyntöösi, sinulle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on Kirjanpitäjän sähköpostiosoite. Tämän jälkeen mahdollinen yhteydenpitonne jatkuu palvelun ulkopuolella.


Yrittäjien osalta henkilötietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta ja sähköpostikirjeenvaihtoa, käsitellään oikeutetun edun perusteella. Etujen tasapainottamisessa olemme ottaneet huomioon, että Yrittäjä päättää antaa yhteystietonsa, koska hänellä on intressi ottaa yhteyttä Kirjanpitäjään. Meillä on hyvät perusteet uskoa, että palvelusta on hyötyä sekä Kirjanpitäjille että Yrittäjille, sillä juuri ihmiset, jotka haluavat löytää toisensa ja luoda liikesuhteen, ovat päättäneet käyttää palvelua. Briox Connect ei käsittele mitään erityisen arkaluonteisia henkilötietoja.


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niihin on syytä, mutta henkilötiedot, jotka eivät ole enää merkityksellisiä, poistetaan usein tai kun ilmoitat, ettet halua, että sinuun otetaan yhteyttä, tai kun haluat muutoin, että tietosi poistetaan. Henkilötietojesi vastaanottajia ovat kirjanpitäjät ja Briox, palveluntarjoajamme ja sähköpostipalveluntarjoajamme sekä muut mahdolliset relevantit tahot, mikäli se on tarpeen lakisääteisten tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi, Brioxin oikeudellisten etujen turvaamiseksi tai petosten ja muiden tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai niihin kiinnittämiseksi huomiota.Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.Kaikkia henkilötietoja käsitellään EU:n/ETA:n alueella, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Arvostelut

Yrittäjällä on mahdollisuus jättää kirjallinen arvio Kirjanpitäjästä ja siitä, suosittelevatko he tätä vai eivät (kyllä/ei). Arvostelu tallennetaan Kirjanpitäjän profiiliin niin kauan kuin tili on aktiivinen. Jos epäillään systemaattisia hyökkäyksiä tai muuta vastaavaa, voimme estää käyttäjiä. Oikeusperusteena on oikeutettu etu. Etujen tasapainottamisessa olemme ottaneet huomioon sekä omat kokemuksemme että vastaukset sekä Kirjanpitäjille että Yrittäjille esitettyyn kysymykseen siitä, kuinka tärkeitä arvostelut ovat. Vastusten perusteella arvostelut merkitsevät paljon. Briox Connect ei käsittele arvostelujen osalta mitään erityisen yksityisyyden kannalta arkaluonteisia henkilötietoja.


Turvatoimet

Briox Connect on suunniteltu siten, että se on jo lähtökohtaisesti hyvin suojattu, josta esimerkkinä on päivittäinen varmuuskopiointi ja pääsy-yritysten kirjaaminen ja niitä valvonta.Briox Connect on rakennettu EU:sta/ETA:sta peräisin olevilla teknisillä ratkaisuilla, eikä tallennusta tai muuta käsittelyä tapahdu EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa, ellei tässä tietosuojailmoituksessa nimenomaisesti mainita. Tällä hetkellä Briox käyttää Microsoft Azurea, joka sisältää itse sovelluspalvelimen, tietokantapalvelimen ja sovelluksesta automaattisesti lähetettävät sähköpostit.


Käyttäjillä on täysi kontrolli siitä, mitä henkilötietoja Briox Connectissa käytetään, ja he ovat sitoutuneet olemaan rekisteröimättä siihen arkaluonteisia henkilötietoja. Käyttäjät sitoutuvat käyttöehdoissa myös siihen, että he eivät anna muiden käyttää tiliä ja että he hallitsevat kirjautumistietojaan (eivät jaa niitä muiden kanssa). Tämä on tärkeää kaikkien niiden henkilöiden yksityisyyden varmistamiseksi, joiden henkilötietoja tallennetaan Briox Connectiin.


Uutiskirjeet ja markkinointi

Kun sinä Kirjanpitäjänä luot profiilisivun, käytämme sähköpostiosoitettasi lähettääksemme sinulle tietoa ja markkinointia, jonka uskomme kiinnostavan sinua. Sama koskee sinua, joka olet lähettänyt yhteydenottolomakkeen Yrittäjänä. Oikeusperusteena on oikeutettu etu. Etujen tasapainottamisessa olemme ottaneet huomioon, että Kirjanpitäjillä, jotka ovat luoneet meille tilin, ja Yrittäjillä, jotka löytävät etsimänsä, on intressi saada jatkuvaa tietoa palvelusta ja vastaavista tuotteista ja että meillä on intressi markkinoida itseämme. Näin ollen meillä kaikilla on oikeutettu etu käsittelyyn. Briox käsittelee henkilötietojasi sinä aikana, kun olet kanssamme vuorovaikutuksessa, ja voit peruuttaa tilauksen klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa peruutusnappia tai lähettämällä pyyntösi osoitteeseen connect@briox.com, jolloin me poistamme tiedot. Emme luovuta tietoja muille.


Käyttö kehittämiseen ja analysointiin

Jos sinulla on profiili Briox Connectissa, henkilötietojasi voidaan käyttää myös testiympäristöissämme. Tällöin tietoja käytetään testeissä, joilla varmistetaan, että tekniset järjestelmämme toimivat oikein. Tietoja käytetään rajoitetun ajan ja ainoastaan IT-järjestelmiemme kehittämiseen. Tämän käsittelyn oikeusperusteena on Briox Connectin asianmukaiseen toimintaan liittyvä oikeutettu etu. Etujen punninnan jälkeen Briox on todennut, että sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapauksiesi edut eivät tässä yhteydessä ole tärkeämpiä kuin meidän etumme. Meillä on hyvät syyt uskoa, että palveluidemme uusien ja parannettujen versioiden kehittämiseksi tehdyt käyttäjä- ja turvallisuustestit ovat myönteisiä käyttäjille, jotka puolestaan hyötyvät parannuksista säännöllisten päivitysten avulla.


Säilytys ja poistaminen

Edellä olemme esittäneet joitakin henkilötietojen säilyttämistä ja poistamista koskevia periaatteita. Tähän liittyen annamme myös seuraavat yleiset tiedot:

 • Kaikki Briox Connectissa tuotetut tiedot tallennetaan ruotsalaiseen pilvipalveluun.
 • Tässä versiossa Briox Connectissa ei ole koneellista poistoa, vaan tietojen poistaminen tapahtuu manuaalisesti.
 • Tiedot, jotka kirjanpitäjät syöttävät Briox Connectiin, on käyttöehtojen mukaisesti päivitettävä itse, kun ne eivät ole enää merkityksellisiä tai kun tili poistetaan rekisteristä ottamalla meihin yhteyttä.

Sähköpostin hallinta

Briox käyttää sähköpostin hallintaan Google G-Suitea. Kun lähetät meille sähköpostia, käsittelemme henkilötietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja viestissäsi antamiasi tietoja. Jos sähköposti koskee tukitapauksia, raportointia tai muita oikeudellisia kysymyksiä, saatamme tallentaa ne oikeudellisten kysymysten käsittelyä varten. Oikeusperusteena on tällöin oikeutettu etumme, jotta voimme käsitellä tukitapauksia, raportointia tai oikeudellisia vaatimuksia. Muut viestit poistetaan jatkuvasti.Sosiaalinen media

Kun olet kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa ja LinkedInissä, saatamme käsitellä henkilötietojasi, kuten nimeäsi, profiilikuvaasi ja muita henkilötietojasi, joita päätät antaa kommenttikentissä tai suorissa viesteissä. Käytämme sosiaalisia kanavia pääasiassa journalistisiin tarkoituksiin eli tiedottamiseen, kritisointiin ja keskustelun herättämiseen yleisölle tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.


Jos olet kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa, sinun on tiedettävä, että alustayhtiöillä on usein omat tarkoituksensa henkilötietojen käsittelylle. Tutustu tarkemmin niiden käsittelyyn alustayhtiöiden omissa tietosuojakäytännöissä ja tee näissä sovelluksissa asetuksia, jotta ne eivät jaa henkilötietoja edelleen tavalla, jota et hyväksy.


Oikeudellisten vaateiden hallinnointi

Saatamme käsitellä henkilötietojasi sellaisten oikeudellisten vaateiden käsittelyn yhteydessä, joita sinä itse tai yritys Brioxia kohtaan esittää. Käsittely tapahtuu tällöin vaateesi tutkimiseksi ja siihen kannan ottamiseksi. Vastaavasti henkilötietoja voidaan käsitellä sellaisten oikeudellisten vaateiden käsittelyä varten, joita Brioxilla voi olla henkilöä tai yritystä kohtaan. Tällainen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen ja puolustamiseen liittyvien oikeutettujen etujen vuoksi.


Vastaanottajat

Tietoja voivat käyttää Brioxin työntekijät, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen. Joissakin tapauksissa Briox käyttää henkilötietojen käsittelijöitä. Käytetyt henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä henkilötietoja vain niiden tarkoitusten ja ohjeiden mukaisesti, jotka Briox on antanut käsittelyä varten. Lisäksi henkilötietojen käsittelijä ja henkilötietojen käsittelijän johdolla toimivat henkilöt eivät saa koskaan käyttää enempää tietoja kuin mitä tarvitaan Brioxin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen palvelun suorittamiseen. Kun henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelijän toimesta, laaditaan niin sanottu henkilötietojen käsittelijäsopimus. Briox käyttää tietojenkäsittelijöitä erityyppisten IT-palvelujen tuottamiseen.


Verkkosivusto

Verkkosivustomme https://connect.briox.com/ käyttää evästeitä. Eväste on hyvin pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi luo, kun vierailet verkkosivustolla. Tekstitiedostoon voidaan tallentaa tietoja, ja sitä käytetään yleensä siihen, että verkkosivusto voi tunnistaa selaimesi seuraavalla vierailukerralla. Brioxin käyttämät evästeet ovat sekä välttämättömiä evästeitä että tilastoja ja analyysejä varten tarkoitettuja evästeitä. Löydät kaikki tiedot evästeistämme verkkosivuston evästebannerista, joka tulee näkyviin, kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran, tai napsauttamalla pientä evästettä verkkosivuston vasemmassa alakulmassa. Verkkosivusto tallentaa tietonsa EU:n/ETA:n alueella, ellei nimenomaisesti toisin mainita.