Terms of service

Tämä viesti päivitettiin 2024-02-06

Briox Connectin käyttöehdot

Versio 1.0 joulukuu 2023


Briox Connect -markkinapaikan on kehittänyt Briox AB, org. no. 556802-6891. Käyttäjänä sitoudut noudattamaan käyttöehtojamme, jotta voit käyttää Briox Connectia: https://connect.briox.com/. Siksi on tärkeää, että luet nämä käyttöehdot ja otat ne huomioon. Voit käyttää Briox Connectia vapaasti, kunhan noudatat näitä käyttöehtoja.

1. Tietoja Briox Connectista

Briox Connect -markkinapaikka on luotu ja kehitetty parantamaan mikroyrittäjien ja kirjanpitäjien välisiä yhteyksiä. Markkinapaikka kehittyy edelleen, jotta se pystyy alati palvelemaan käyttäjiään mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti.

Tilin luominen ja profiilin perustaminen on maksutonta. Käyttäjät ovat tervetulleita antamaan palautetta käyttökokemuksesta (esimerkiksi: mikä palvelussa on hyödyllistä, mitä voitaisiin parantaa, mikä osa-alue palvelussa toimii heikommin). Yksityisyys on meille tärkeää, ja haluamme kunnioittaa sitä siten, että emme paljasta yksityisyyden kannalta arkaluonteisia tietoja esimerkiksi yritystietoja koskevissa vapaatekstikentissä tai yrittäjien yhteydenottolomakkeessa.

Tulevaisuudessa palvelussa voidaan ottaa käyttöön myös erilliset maksulliset lisäpalvelut.


2. Käyttäjäryhmät

Briox Connect on kehitetty useiden eri käyttäjäryhmien käyttöön:

 • “Kirjanpitäjä" (joka luo tilin ja julkaisee profiilin) on henkilö, jonka pääasiallinen ammatti on kirjanpito ja joka haluaa tarjota palvelujaan pienyrityksille.
 • "Yrittäjät" ovat pääasiassa mikroyrityksiä, jotka haluavat löytää, vertailla ja ottaa yhteyttä yksittäisiin kirjanpitäjiin.

3. Tilin ja profiilin luominen

Kun kirjanpitäjänä rekisteröit tilin Briox Connect -markkinapaikalle, sinun on pakko syöttää tietoja, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Voit myös halutessasi syöttää lisätietoja, kuten tietoja itsestäsi, tarjoamistasi palveluista ja kokemuksestasi. Nämä tiedot ovat omalla vastuullasi. Briox ei ole vastuussa sinun tai muiden yrittäjien sisällöstä.

Kun luot tilin, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Tutustumalla tietosuojaselosteeseen saat samalla tietoa siitä, miten Briox käsittelee henkilötietoja.

Brioxin palveluiden käyttäminen tarkoittaa, että et saa käyttää Brioxin tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia. Brioxin logot ja nimet ovat Brioxin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden Kirjanpitäjien tuote- tai yritysnimet, logot tai vastaavat merkit ja symbolit, joita näet markkinapaikalla, voivat olla tavaramerkkejä, etkä saa käyttää niitä ilman lupaa. Jos uskot, että joku käyttää jotain, johon sinulla on tekijänoikeudet, ota meihin yhteyttä. Jos joku esittää Brioxille korvausvaatimuksen jonkin sivustolla julkaisemasi asian vuoksi, korvaat Brioxille kaikki oikeudenkäyntikulut ja vahingot, jotka sisältö on saattanut aiheuttaa.

Teemme parhaamme varmistaaksemme, että Brioxin palvelut ovat turvallisia ja toimivat moitteettomasti, mutta emme voi taata jatkuvaa käyttöoikeutta. Voimme myös lopettaa tiettyjen ominaisuuksien tai palvelujen tarjoamisen.

Jos rikot näitä käyttöehtoja, voimme joutua sulkemaan tilisi. Jos näin tapahtuu, otamme sinuun yhteyttä.

4. Näiden käyttöehtojen hyväksyminen

Kaikkien Briox Connectia käyttävien on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Hyväksymällä ehdot käyttäjä sitoutuu noudattamaan ehtoja.

Briox Connect ei sisällä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, ja se on perusversiossaan maksuton sekä Kirjanpitäjille että Yrittäjille.

5. Mitä hyväksyntä tarkoittaa

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen tarkoittaa seuraavaa:

 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan ehtoja.
 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kohdassa 6 esitettyjä ehtoja siitä, mitä markkinapaikalla ei saa tehdä.
 • Käyttäjä noudattaa kohdassa 7 esitettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.
 • Käyttäjä toimii turvallisesti ja vastuullisesti, ks. kohta 8.
 • Käyttäjä kunnioittaa tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia kohdan 9 mukaisesti.
 • Kirjanpitäjä ei voi enää käyttää Briox Connectia, jos 10 kohdan mukainen irtisanomisilmoitus on tehty.

6. Mikä ei ole sallittua Briox Connect -markkinapaikalla

Briox Connect -markkinapaikalla ei ole sallittua:

 • julkaista epäsoveliasta sisältöä
 • toimia harhaanjohtavalla tai vilpillisellä tavalla.
 • kohdella muita epäoikeudenmukaisesti
 • väärinkäyttää tai manipuloida arvostelujärjestelmää
 • tehdä tai rohkaista muita tekemään mitään laitonta, vilpillistä tai vahingollista.

Käyttäjät eivät saa tarjota, jakaa tai tukea mitään sellaista, joka:

 • on laitonta tai herjaavaa
 • on väkivaltaista, syrjivää tai häiritsevää joko yleisesti tai tiettyä henkilöä tai ryhmää kohtaan (tai kannustaa muita tekemään niin).
 • on seksuaalista tai liittyy seksityöhön tai seuralaispalveluihin
 • liittyy millään tavoin lasten hyväksikäyttöön.
 • loukkaa immateriaali- tai tekijänoikeuksia
 • rikkoisi käyttöehtojamme
 • olisi vastoin ammatillisia tai akateemisia normeja tai käytäntöjä - mukaan lukien jonkun toisen työn esittäminen valheellisesti omana työnä.
 • sisältää väärien arvostelujen ostamista tai pyytämistä tai liittyy millään tavalla harhaanjohtavan sisällön (kuten "deep fake" tai "fake news") luomiseen tai jakamiseen, jonka tarkoituksena on pettää muita.

Kirjanpitäjänä et saa myöskään antaa väärää kuvaa itsestäsi, kokemuksestasi, tietämyksestäsi tai ammatillisesta pätevyydestäsi tai muista esimerkiksi:

 • valehtelemalla kokemuksestasi, tietämyksestäsi tai ammattipätevyydestäsi.
 • käyttämällä jonkun toisen profiilia tai identiteettiä omanasi.
 • käyttämällä sellaista profiilikuvaa, joka ei ole sinun tai joka vääristää henkilöllisyytesi.
 • esiintymällä toisena henkilönä tai antamalla väärin perustein lausuntoja toiselle henkilölle.
 • väittämällä tai antamalla ymmärtää väärin, että olet yhteydessä johonkin henkilöön tai organisaatioon (mukaan lukien Briox Connect) - et voi esimerkiksi väittää työskenteleväsi tietyssä yrityksessä, jossa et työskentele, eivätkä tilitoimistot voi käyttää kirjanpitäjän profiilia, jos he ovat lopettaneet yhteistyön.
 • sallimalla toisen henkilön käyttää tiliäsi
 • väittämällä valheellisesti, että kirjanpitäjä tekee työn, vaikka joku muu tekee sen todellisuudessa - mukaan lukien sellaisen kirjanpitäjän tekemän työehdotuksen lähettäminen, joka ei voi tai halua tehdä työtä.
 • raportoimalla tai laskuttamalla työtä, jota et ole todellisuudessa tehnyt.
 • raportoimalla työaikaa, jonka joku muu on tehnyt, ja väittämällä, että sinä olet tehnyt työn.
 • pyytämällä lahjuksia, maksuja tai muita etuja ilman aikomusta tai ilman, että maksun vastineeksi tarjotaan palveluja.
 • ulkoistamalla töitä maksuehdoin, jotka ovat kohtuuttomia tai suhteettomia pyydettyjen palvelujen laajuuteen nähden.

Yrittäjänä voit käyttää yhteydenottolomaketta vain yhteydenottoon ja mahdolliseen kirjanpitäjän palkkaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteydenottolomaketta ei saa käyttää kirjanpitäjän myymiseen tai rekrytointiin esimerkiksi omaan toimistoon tai vastaavaan. Jos havaitsemme väärinkäytöksiä, estämme palvelun käytön jatkossa.

7. Henkilötietojen käsittely

Briox Connect tarjoaa Kirjanpitäjän profiilin ja kuvauksen hänen tarjoamistaan eri palveluista, jotta Yrittäjät voivat löytää tarpeitaan vastaavan ammattilaisen.

Kirjanpitäjän, joka antaa henkilötietoja Briox Connectissa, on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Pidä profiili ajan tasalla. Jos joku ei ole ollut aktiivinen pitkään aikaan tai jos on viitteitä siitä, että yhteydenottopyyntöihin ei vastata tai että joku teeskentelee työskentelevänsä yrityksessä, vaikka ei työskentele, hänelle ilmoitetaan, että tili voidaan sulkea.
 • Älä tallenna henkilötietoja, jotka voivat olla loukkaavia tai epämiellyttäviä toiselle käyttäjälle.
 • Älä tallenna henkilötietoja muista ihmisistä.
 • Älä tallenna henkilötietoja, jotka eivät ole merkityksellisiä markkinapaikan käytön kannalta.
 • Älä tallenna arkaluonteisia henkilötietoja itsestäsi ja muista käyttäjistä. Esimerkkejä arkaluonteisista henkilötiedoista ovat henkilötiedot, jotka voivat paljastaa etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiyhdistyksen jäsenyyden, geneettiset ja biometriset tiedot, sukupuolielämän tai seksuaalisen suuntautumisen sekä terveyteen liittyvät tiedot (fyysinen ja henkinen hyvinvointi jne.).
 • Vastaa yhteydenottopyyntöihin niin nopeasti kuin pystyt ja pidä yhteydenpito asiallisena.

Kirjanpitäjään yhteyttä ottavan Yrittäjän on noudatettava seuraavia käyttäytymissääntöjä:

 • Pidä yhteydenotot Kirjanpitäjiin asiallisina.
 • Älä anna arkaluonteisia henkilötietoja itsestäsi ja muista käyttäjistä. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot, jotka voivat paljastaa etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittisen vakaumuksen, ammattiyhdistyksen jäsenyyden, geneettiset ja biometriset tiedot, sukupuolielämän tai sukupuolisen suuntautumisen sekä terveystiedot (fyysinen ja psyykkinen terveys jne.).

Tietosuojaseloste tarjoaa lisätietoa henkilötietojen käsittelystä.

8. Turvallisuus

Briox Connect on suunniteltu siten, että se on jo lähtökohtaisesti suojattu, mukaan lukien kirjautuminen ja käyttäjätunnusten vahva salaus (salasanojen sijasta käytetään magic link -tekniikkaa). Briox Connect on rakennettu EU:n/ETA:n alueelta peräisin olevilla teknisillä ratkaisuilla, eikä tietojen tallennusta tai muuta käsittelyä tapahdu EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa, ellei toisin nimenomaisesti ilmoiteta ja ilmoiteta käyttäjälle. Tällä hetkellä Briox käyttää Azurea (Microsoft), Sendgridiä, Mixpanelia, ActiveCampaignia, Rudderstackia ja Googlen G-suitea, joka sisältää itse sovelluspalvelimen, tietokantapalvelimen ja sovelluksen automaattisesti lähettämät sähköpostit.

Kirjanpitäjä sitoutuu siihen, että hän ei anna muiden käyttää tiliä ja että hän hallitsee kirjautumistietojaan (ei jaa niitä muiden kanssa eikä säilytä niitä varomattomalla tavalla).

9. Immateriaalioikeudet

Briox Connectin aineistot on suojattu tekijänoikeudella, eikä niitä saa kopioida tai käyttää millään muulla tavalla. Tämä koskee myös teknisiä ratkaisuja ja suunnittelua. Nimi Briox Connect on suojattu tavaramerkki, eivätkä muut saa käyttää sitä.

Jos käyttäjät käyttävät Briox Connectia luvattomasti tai antavat muiden tehdä niin, käyttäjän on korvattava Briox AB:lle aiheutunut vahinko.


10. Tilin lopettaminen

Näiden käyttöehtojen soveltaminen päättyy, kun Kirjanpitäjä poistetaan Briox Connectista joko siten, että Kirjanpitäjä ottaa yhteyttä Brioxiin ja pyytää tilinsä poistamista Briox Connectista, tai siten, että Briox katsoo Kirjanpitäjän rikkoneen käyttöehtoja. Kirjanpitäjään otetaan yhteyttä ennen tilin poistamista.

Kirjallinen irtisanomisilmoitus voidaan lähettää osoitteeseen connect@briox.com.

11. Vahingot ja riidat

Jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa Briox AB:lle, käyttäjän on korvattava vahinko. Sama pätee, jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa toiselle käyttäjälle ja vahinko vaikuttaa millään tavalla Briox AB:hen. Käyttäjiä pidetään yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuina rekisteröityinä. Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia ja voit tehdä valituksia.

Tämä on kuvattu tietosuojaselosteessamme. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vahingoista on säännökset yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa.

Jos tästä sopimuksesta syntyy siviilioikeudellinen riita, asia on käsiteltävä tuomioistuimessa.

Palvelun käyttöehtojen muuttaminen

Brioxilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman käyttäjän ennakkosuostumusta. Kirjanpitäjälle ilmoitetaan sellaisista muutoksista, jotka ovat hänelle olennaisesti epäedullisia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Kirjanpitäjälle on ilmoitettu muutoksesta tai Brioxin ilmoittamasta myöhemmästä päivämäärästä.